SPIE Русский Українська English            VK     Facebook
Абітурієнтам - Магістратура
Новини Етапи кампанії ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ДОКУМЕНТИ
Автоматика Метрологія
 

Навчання на кафедрі "Оптичних та оптико-електонних приладів" НТУУ "КПІ" є єдиною в Україні можливістю отримати ОДНОЧАСНО ДВА державні дипломи: українського учбового закладу найвищого рівня акредитації та французського університета у галузі прикладних оптичних технологій.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

За класифікацією 2016 року навчання за фахом "Комп'ютерно інтегровані оптико-електронні системи та технології" кафедра "Оптичних та оптико-електронних приладів" НТУУ "КПІ" проводить в межах галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" , спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології " навчання за фахом "Фотоніка та оптоінформатика"   - в межах спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"з освітньою програмою "Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні":

 • магістрів за освітньо-професійною програмою. Термін навчання 1 рік 4 місяці нв базі освіти кваліфікаційного рівня "бакалавр",
 • магістрів за освітньо-науковою програмою. Термін навчання 1 рік 9 місяців нв базі освіти кваліфікаційного рівня "бакалавр",
 • за державним замовленням з наступним працевлаштуванням, за контрактом та за державним довгостроковим кредитом.

   Для вступу обирайте :
  • ВНЗ - НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського",
  • галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування" ,
  • спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології",
  • освітню програму "Kомп'ютерно інтегровані oптико-електронні системи та технології"
   або
  • ВНЗ - НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського",
  • галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування" ,
  • спеціальність 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка",
  • освітню програму "Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні",
  • cпеціалізацію "Фотоніка та оптоінформатика"

  В останні роки оптичні та лазерні технології починають грати визначальну роль у найбільш перспективних секторах економіки - телекомунікаціях, обчислювальної техніки, медичному приладобудуванні та системах безпеки. У Сполучених Штатах, країнах Західної Європи, в Китаї, Росії оптико-електронна та лазерна техніка входить до трійкі критичних технологій, що визначають конкурентоспроможність та обороноздатність держави. Швидкий розвиток оптичних технологій у світі створює сприятливі умови для працевлаштування інженерів з оптико-електроніки та фотоніки за кордоном та в Україні.

  Якість вищої технічної освіти визначається місцем роботи та заробітною платою випускників. Згідно з статистичними даними, які наведені у збірнику Global Salary Report (Глобальний звіт про заробітну плату міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE), середня заробітна плата інженерів – оптиків становить 81 200 $/рік.

  Для порівняння середня заробітна плата розробників програмного забезпечення згідно звіту SAP Crystal Developer Salary Report складає 80 000 $/рік . Це означає, що інженери-оптики отримають майже таку ж саму заробітну платню, як програмісти.


  На кафедрі відкрито франко-українську магістерську програму з подвійним дипломом. НТУУ "КПІ" за спеціалізацієй "Фотоніка та оптоінфоратика" та Університету м.Ле-Манн за спеціальністю "Фізика. Фотоніка та оптичнa інженерія".
  Студенти-учасники програми отримують фінансову підтримку від посольства Франції в Україні.