SPIE Русский Українська English            VK
   

Чиж І.Г., Тимчик Г.С. "Аберометрія оптичної системи ока людини". – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 292 с. – Бібліогр.: с. 281-290. – 300 пр. ISBN 978-966-622-556-9
В монографії викладено теорію офтальмологічної аберометрії, сучасні методи та засоби визначення офтальмологічних параметрів і характеристик абераційних вад зору за результатами аберометрії ока. Розроблено математичний апарат опису функції хвильової аберації оптичної системи ока як такої, що не має осьової симетрії, та описано типи поперечних аберацій променів на сітківці за результатами мультиракурсної аберометрії. Оглянуті сучасні офтальмологічні аберометри, собливостей принципів дії апаратної частини цих приладів. Визначено допустимі похибки відтворення амплітуд абераційних мод.

"Aberrometry of an optical system of the human eye" Chyzh I.H., Tymchik G.S., Shysha T.O., Afonchyna N.B.
"Аберрометрия оптической системы глаза человека" Чиж И.Г., Тымчик Г.С., Шиша Т.А., Афончина Н.Б.

Завантажити...