SPIE Русский Українська English            VK
   


Колобродов В. Г. К 61 Проектування тепловізійних та телевізійних систем спостереження: Підручник / В. Г. Колобродов, М. І. Лихоліт – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 364 с. ISBN 966-622-230-2

Викладено фізичні основи теплобачення і телебачення та методи проектування оптико - електронних систем спостереження (ОЕСС). Подано математичні основи перетворення сигналів в ОЕСС , детально розглянуто моделювання таких елементів системи « об’єкт – ОЕСС - оператор», як об’єкт і фон , атмосфера, оптична система, приймач випромінювання, блок електронної обробки, дисплей і зоровий аналізатор оператора . Викладено методи розрахунку узагальнених характеристик ОЕСС , зокрема максимальної дальності виявлення та розпізнавання. Для практичного засвоєння матеріалу значну увагу приділено розв’язанню прикладів , що виникають при проектуванні ОЕСС. Для магістрів за напрямами оптотехніки , фотоніки та оптико-електронного приладобудування. Може бути корисним розробникам відповідної оптико-електронної техніки.

Завантажити...