SPIE Русский Українська English

Телевізійні та тепловізійні ОЕП

Лабораторна робота №1. Дослідження телевізійного відеосигналу та відповідного йому зображення.
Завантажити...
Лабораторна робота №3. Вимірювання основних характеристик тепловізора на піровідіконі.
Завантажити...
Лабораторна робота №4. Вимірювання модуляційної передавальної функції мікроболометричної тепловізійної камери.
Завантажити...

Теорія і розрахунок оптико-електронних приладів

Коваль С.Т. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Теория оптико-электронных систем". Часть 1. К.:1985.-44с
Завантажити...
Kоваль С.Т. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Теория оптико-электронных систем". Часть 2. К.:1987.-44с
Завантажити...

Розрахунок і конструювання оптичних приладів

Кучеренко О. К. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи "Розрахунок і конструювання оптичних приладів". К.:2009.-7с
Завантажити...
Кучеренко О. К. Розрахунок і конструювання оптичних приладів. Методичні вказівки до курсового проекту для студентів спеціальності “Оптичні та оптично-електронні прилади”. К.:НТУУ "КПІ",2010.-65с
Завантажити...
Оптичні схеми і креслення оптичних елементів за міжнародним стандартом ISO10110: Методичні вказівки для студентів спеціальності 6.051004 "Оптотехніка" до виконання графічних матеріалів у курсових проектах за дисциплінами «Теорія оптичних систем», «Проектування оптичних систем», «Розрахунок і конструювання оптичних приладів», а також у дипломних проектах Уклад.: В.М. Тягур., І.Г. Чиж., О.К. Кучеренко - К.: НТУУ «КПІ», 2014, - 82 с.
Завантажити...

Юстування та випробування оптичних приладів

Кучеренко О. К. Юстування та випробування оптичних приладів : Конспект лекцій.- К.: ІВЦ «Політехніка», 2012. 112 с.:іл.
Завантажити...
Кучеренко О. К. Методичні вказівки до лбораторних робіт з дисципліни "Юстування та випробування оптичних приладів" ,-К.:НТУУ "КПІ",2012.-102с
Завантажити...


Комп'ютерні методи розрахунків в оптиці

Кравченко І.В. Методичні вказівки до комп'ютерного практикума по курсу "Комп'ютерні методи розрахунків в оптиці. Застосування пакету МАТКАД при розрахунках ОЕП"
Завантажити...
Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Комп’ютерні методи розрахунків в оптиці” для студентів напрямку 6.051004 “Оптотехніка” (електронне видання) / Уклад.: Кравченко І.В. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 34с.
Завантажити...

Оптичні вимірювання

Міхеєнко Л.А., Рибалко М.С. Метрологічна обробка результатів вимірювання: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.051004 "Оптотехніка"-К.:НТУУ "КПІ",2011 - 38с
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии". Введение
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии". Работа 1.
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии". Работа 2.
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии".Работа 3.
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии". Работа 4.
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии". Работа 5.
Завантажити...
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу "Оптические измерения и основы метрологии". Работа 6.
Завантажити...

Основи САКР ОЕП

Кравченко І.В. Методичні вказівки до комп'ютерного практикума по курсу "Основи САКР оптико-електронного приладобудування. Частина 1",2012р.-117с
Завантажити...
Кравченко І.В. Методичні вказівки до комп'ютерного практикума по курсу "Основи САКР оптико-електронного приладобудування. Частина 2",2016р.-146с
Завантажити...
Кравченко І.В. Методичні вказівки до комп'ютерного практикума по курсу "Основи САКР оптико-електронного приладобудування. Частина 3.,2015р. -142с."
Завантажити...
Кравченко І.В. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу "Основи САКР оптико-електроннго приладобудування. Модифікація оточення пакета АВТОКАД"
Завантажити...
Кравченко І.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Основи САПР в оптико-електронному приладобудуванні. Організація діалогу в системі АВТОКАД за допомогою мови DCL."
Завантажити...
Кравченко І.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу "Основи САПР в оптико-електронному приладобудуванні. Керування DCL діалогом в системі АВТОКАД за допомогою мови DCL."
Завантажити...
Кравченко І.В. Довідниковий матеріал до самостійної роботи студентів з курсу "Основи САПР в оптико-електронному приладобудуванні". Функціональні можливості мови ЛІСП. "
Завантажити...

Оптико-електронні прилади

Методичні вказівки до виконання РГР "Енергетичний розрахунок оптичного каналу ОЕП". - Київ : Каф.ООЕП, 2013. - 12 с.
Завантажити...
Михеенко Л.А., Мельник И.С. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "оптико-электронные приборы". К.:КПИ,1990.-40с
Завантажити...
Михеенко Л.А., Мельник И.С. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "оптико-электронные приборы". К.:КПИ,1988.-50с
Завантажити...
Коваль С.Т., Мельник И.С. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Источники и приемники излучения". К.:КПИ,1986.-84с
Завантажити...

Оптична радіометрія та основи метрології

Міхеєнко Л.А. Лабораторна робота №11. Вимірювання характеристик світлофільтрів за допомогою фотометра ФМ-58
Завантажити...
Міхеєнко Л.А. Лабораторна робота №13. Вимір фотометричних величин на фотометричній лаві
Завантажити...
Міхеєнко Л.А. Лабораторна робота №14. Макетування та віимір характеристик мпектрального приладу
Завантажити...

Комп'ютерне моделювання ОЕП

Кравченко І.В. Методичні вказівки до комп'ютерного практикума з дисципліни "Комп'ютерне моделювання ОЕП" (електронне видання). К.:КПІ,2014.-132с
Завантажити...
Кравченко І.В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Моделювання інформаційно-вимірювальних систем" (електронне видання). К.:КПІ,2016.-32с
Завантажити...

Основи оптики

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи оптики" Частина 1.
Завантажити...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи оптики" Частина 2.
Завантажити...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи оптики" Частина 3.
Завантажити...

Електромагнітна та квантова теорія випромінювання

Методичні вказівки до практичних занять.
Завантажити...