SPIE Русский Українська English
 

Кодекс честі НТУУ "КПІ"
Завантажити...


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Програма вступних іспитів по спеціальним дисциплінам на навчання рівня PhD за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спецалізації "Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології"
Завантажити...
Програма вступних іспитів по спеціальним дисциплінам на навчання рівня PhD за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спецалізації "Фотоніка та оптоінформатика".
Завантажити...
Програма вступних іспитів по спеціальним дисциплінам до аспірантури за спеціальністю 05.11.07 – ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ
Завантажити...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" та "спеціаліст" 2015p. за спеціальністю “Оптико-електронне приладобудування”.
Завантажити...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" та "спеціаліст" 2015p. за спеціальністю “Фотоніка та оптоінформатика”.
Завантажити...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" та "спеціаліст" 2016p. за спеціалізацією “Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи”.
Завантажити...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" та "спеціаліст" 2016p. за спеціалізацією “Фотоніка та оптоінформатика”.
Завантажити...
Програма додаткового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" та "спеціаліст" 2015p.
Завантажити...
Програма додаткового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" та "спеціаліст" 2016p.
Завантажити...
Крітерії оцінювання вступних випробувань за програмою "магістр", "спеціаліст".
Завантажити...

УЧБОВІ ПЛАНИ

Учбовий план підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05100403 "Фотоніка та оптоінформатика"
Завантажити...
Учбовий план підготовки магістрів за спеціальністю 8.05100403 "Фотоніка та оптоінформатика"
Завантажити...
Учбовий план підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05100405 "Оптико-електронне приладобудування"
Завантажити...
Учбовий план підготовки магістрів за спеціальністю 8.05100405 "Оптико-електронне приладобудування"
Завантажити...
Учбовий план підготовки бакалаврів за напрямом 6.051004 "Оптотехніка"
Завантажити...

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Склад дипломного проекту.
Завантажити...
Завдання на дипломну роботу(проект)
Завантажити...
Завдання на дипломну роботу спеціаліста 2016
Завантажити...
Завдання на дипломний проект спеціаліста 2016
Завантажити...
Титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту
Завантажити...
Титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту спеціаліста 2016
Завантажити...
Титульний лист пояснювальної записки дипломної роботи спеціаліста 2016
Завантажити...
Відгук керівника спеціаліста 2016
Завантажити...
Рецензія спеціаліста 2016
Завантажити...
Резензія. Форма ДП-7
Завантажити...
Відгук керівника. Форма ДП-5
Завантажити...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської атестаційної роботи ООЕП 2003
Завантажити...
Рекомендації до виконання магістерських робіт КПІ 2010
Завантажити...
Рекомендації до оформлення магістерських робіт
Завантажити...
Бланк завдання магістерських робіт
Завантажити...
Титульна сторінка магістерських робіт
Завантажити...
Правила оформлення специфікацій
Завантажити...

Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ "КПІ" 2013
Завантажити...
Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ" 2015
Завантажити...
Методичні вказівки "Розробляння стартапу" НТУУ "КПІ" 2016
Завантажити...

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Бланк завдання курсового проекту(роботи).
Завантажити...
Титульний аркуш курсового проекту(роботи).
Завантажити...

РІЗНЕ

Згода обробки персональних даних
Завантажити...
Щоденник практики
Завантажити...