SPIE Русский Українська English
Завантажити - Документи


Кодекс честі НТУУ "КПІ"
Завантажити...


ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" по спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології» 2020 р.
Завантажити...
ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" по спеціалізації «Фотоніка та оптоінформатика» 2020 p.
Завантажити...
Програма вступних іспитів по спеціальним дисциплінам на навчання рівня PhD за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спецалізації "Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології" 2016p.
Завантажити...
Програма вступних іспитів по спеціальним дисциплінам на навчання рівня PhD за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спецалізації "Фотоніка та оптоінформатика" 2016.
Завантажити...
Програма вступних іспитів по спеціальним дисциплінам до аспірантури за спеціальністю 05.11.07 – ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ
Завантажити...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" 2016p.за спеціалізацією “Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи”.
Завантажити...
Програма вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою "магістр" 2016p. за спеціалізацією “Фотоніка та оптоінформатика”.
Завантажити...
Програма додаткового вступного випробування на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" по спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології».
Завантажити...
Крітерії оцінювання вступних випробувань за програмою "магістр", "спеціаліст".
Завантажити...

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Нвічальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.051004 "Оптотехніка"
Завантажити...

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Склад дипломного проекту.
Завантажити...
Завдання на дипломну роботу(проект)
Завантажити...
Титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту
Завантажити...
Резензія. Форма ДП-7
Завантажити...
Відгук керівника. Форма ДП-5
Завантажити...
Методичні вказівки до виконання бакалаврської атестаційної роботи ООЕП 2003
Завантажити...
Рекомендації до виконання магістерських робіт КПІ 2010
Завантажити...
Рекомендації до оформлення магістерських робіт
Завантажити...
Бланк завдання магістерських робіт
Завантажити...
Титульна сторінка магістерських робіт
Завантажити...
Правила оформлення специфікацій
Завантажити...

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ" 2018
Завантажити...
Методичні вказівки з організації стартапу.
Завантажити...
Положення про випускну атестацію студентів НТУУ "КПІ" 2015
Завантажити...
Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ "КПІ" 2013
Завантажити...

КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Бланк завдання курсового проекту(роботи).
Завантажити...
Титульний аркуш курсового проекту(роботи).
Завантажити...

РІЗНЕ

Згода обробки персональних даних
Завантажити...
Щоденник практики
Завантажити...