SPIE Русский Українська English
Кафедра - Історія

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ООЕП

Кафедра “Оптичних та оптико-електронних приладів” веде наукову та освітню діяльність
з галузі знань “Автоматизація та приладобудування",

спеціальності 151 “Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", освітньої програми “Оптико-електронні комп'ютерно-інтегровані системи та технології",

спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", освітньої програми “Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні", спеціалізації "Фотоніка та оптоінформатика"

Студенти кафедри одержують фундаментальну, загальноінженерну комп’ютерну і спеціальну підготовку за фахом. Здобуті теоретичні знання і практичні навички студенти можуть застосовувати у будь-якій галузі техніки, науки, виробництва, де використовуються оптичні вимірювання, прилади і технології. Це розробка і складання комп’ютерів, космічних, авіаційних,військових, екологічних, медичних приладів; розробка івиробництво сучасної медичної апаратури для виявлення захворювання та лікування в онкології, офтальмології, стоматології та ін.; розробка і виробництво фото-, кіно-, теле-апаратури, тепловізійних приладів, мікроскопів, зорових труб, біноклів,телескопів; створення нових технологій з використанням світлових явищ; створення апаратури для проведення наукових досліджень практично у всіх наукових та виробничих галузях. Навчальним планом передбачена поглиблена управлінська і економічна підготовка, що дозволяє випускникам працювати не тільки на інженерних і наукових посадах, але й менеджерами.

Засновниками, керівниками і ведучими спеціалістами багатьох відомих в Україні державних і приватних підприємств, що займаються комп’ютерною, медичною, вимірювальною та військовою технікою, є випускники кафедри “Оптичних та оптико- електронних приладів”.

В 1962 році за поданням Міністерства оборонної промисловості СРСР організувати підготовку інженерних кадрів в Україні для великих підприємств оптичної промисловості Наказом Міністерства освіти України №245 від 23 червня 1962 р. та наказом ректора Київського політехнічного інституту №19 від 14 січня 1963 р. була створена кафедра оптичних приладів (ОП) у складі приладобудівного факультету, яка почала готувати інженерів-оптиків за спеціальністю 0530 - оптичні прилади та спектроскопія.

Засновником кафедри ОП і першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Станевич Георгій Валер'янович (1909 - 1971). Першими викладачами кафедри були кандидати технічних наук, доценти Корсаков Олег Миколайович і Путіліна Наталія Миколаївна, а також асистенти Ільїн Михайло Сергійович та Чистяков Володимир Васильович. З 1971 року по 1974 рік кафедру очолювали доценти Корсаков Олег Миколайович та Коваль Сергій Трохимович, які значно піднесли навчально-методичний та науковий рівень кафедри. В 1974 р. кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Мареш Ростислав Марцелєвич (1919 - 1988). Відомий спеціаліст в галузі наведення та прицілювання, він зробив відповідні корективи у навчальному процесі. Його науково-технічні розробки широко впроваджувались не тільки у військову справу, а й на об'єктах подвійного призначення, за що йому було присвоєно почесне звання "Заслуженого діяча науки і техніки УРСР".

В 1981 році на ВО "Завод Арсенал" був створений філіал кафедри оптичних приладів, до складу якого ввійшли провідні спеціалісти оптичної промисловості. Наприклад, головний конструктор ЦКБ "Арсенал". У 1984 р. кафедрою почав керувати д.т.н., професор Андрій Сергійович Островський. Вихованець кафедри технічної кібернетики КПІ, він намагався запозичити позитивний досвід організації і проведення наукових робіт та навчально-методичного процесу на цій кафедрі і провадити його на кафедрі ОП. А.С. Островський розгорнув велику роботу із встановлення професійних зв'язків з зарубіжними вищими навчальними закладами. Зараз він очолює кафедру оптики у Мексиканському технологічному університеті в м. Пуебло.

З 1993 року кафедру очолює д.т.н., професор Колобродов В.Г.

В 1997 році змінили назву "кафедра Оптичних приладів" на "кафедра Оптичних та оптико-електронних приладів (ООЕП)".

Перший випуск інженерів-оптиків відбувся в 1965 р.

Головами Державних екзаменаційних комісій у різні роки були провідні фахівці оптичної промисловості такі як д.т.н. Парняков Серафим Платонович, к.т.н., доцент Сахаров Валентин Миколайович, д.т.н., професор Молєбний Василь Васильвич, д.т.н., доцент Лихоліт Микола Іванович.

За минулі 40 років змінилося ціле покоління викладачів і навчально-допоміжного складу кафедри. Сьогодні на кафедрі працює 12 викладачів, з яких 4 професора, 7 доцентів і один старший викладач. За середнім віком викладачів кафедра ООЕП є самою молодою на ПБФ, а, можливо, і в усьому університеті.

За роки існування кафедра підготувала біля 1500 кваліфікованих інженерів-оптиків, які плідно працюють як в Україні, так і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких

  • Тимчик Г.С. (гр. ОП - 27) - д.т.н., професор, декан приладобудівного факультету НТУУ "КПІ";
  • Сокотнюк Р.Ф. (гр. ОП - 2) - головний інженер Київського заводу КІНАП;
  • Баталов Е.С. (гр. ОП - 6) - начальник відділу Красногорського оптико-механічного заводу;
  • Михальчук В.А. (гр. ОП - 10) - директор оптичного підприємства ОПТАР;
  • Нікулін Ю.М. (гр. ОП - 9) - головний інженер Загорського оптико-механічного заводу;
  • Мельник І.С. (гр. ОП - 29) - провідний спеціаліст оптичної фірми в Канаді

    та багато інших.

Викладачами кафедри видано 4 підручники з грифом Міністерства освіти України, 11 монографій, дві із яких надруковано в Німеччині та Китаї, 12 учбових посібників, біля 120 методичних розробок.
Підручник Колобродова В.Г. і Шустера Н. "Тепловізійні системи" отримав першу премію, як найкращий підручник НТУУ "КПІ".

З 1969 року, коли почалася наукова діяльність кафедри, її викладачі, аспіранти, студенти і наукові працівники виконали більше 250 науково-дослідних робіт (НДР), стали авторами більше 1200 наукових робіт і винаходів, впровадили у виробництво десятки нових ідей і приладів. Учбово-методичні та наукові досягнення кафедри визнані в багатьох країнах світу. Викладачі кафедри неодноразово запрошувалися для виконання педагогічної та наукової роботи до Китаю, Німеччини, Греції, Канади, Мексики, Угорщини, США, Болгарії та до інших країн.

На думку провідних світових фахівців науково-технічних прогрес в наступні 20 - 30 років слід чекати в галузі оптичного приладобудування (в широкому розумінні). На зразок "силіконової" долини в США, яка була створена в 50-х роках для прориву в мікроелектроніці, зараз створюються відповідні науково-технічні центри ("долини") в США, Японії та Китаю. Тому Україні важливо своєчасно відреагувати на світовий науково-технічний прогрес в галузі оптичного приладобудування.