SPIE Русский Українська English
 


Для проведення навчального процесу за спеціальністю на кафедрі обладнані лабораторії та учбові класи:

 • Лабораторія з курсу "Хвильова оптика".
 • Лабораторія з курсу "Теорія оптичних систем".
 • Лабораторія з курсу "Оптико-електронні прилади".
 • Лабораторія з курсу "Випробування та контроль оптико-електронних приладів".
 • Лабораторія з курсу "Оптичних вимірювань".
 • Лабораторія забезпечує дисципліни "Оптичні вимірювання" та "Оптико-електронні прилади для наукових досліджень". В лабораторії розгорнуто 14 лабораторних робіт.
  При лабораторії функціонує науково - дослідна група фотометричних досліджень, де виконують наукову роботу студенти кафелри за тематикою "Методи, засоби та метрологічне забезпечення вимірювання енергетичних характеристик багатоелементих приймачів випромінення та приладів на їх основі".
  Науковий керівник лабораторії доцент Міхеенко Л.А.

Комп'ютерний клас.

Впровадження сучасних технологій навчання, пов'язане з тотальним застосуванням персональних комп'ютерів, використання глобальних комп'ютерних мереж, загальних і стандартних прикладних комп'ютерних програм, а також програм, розроблених викладачами кафедри власноручно, суттєво змінило характер і процес навчання. Тепер студенти розробку і оформлення індивідуальних завдань як під час навчання в університеті, так і вдома виконують за допомогою комп'ютера.

Такі головні програми є звичними і обов'язковими у навчальному процесі:

 • Word, Exсel, PowerPoint, Access - офісні прикладні програми для оформлення документації;
 • Turbo Pascal, Borland Delphi, Visual C++, Visual Basic - інтегровані середовища для розробки та тестування програмного забезпечення для персонального комп'ютера;
 • AutoCAD, Компас - інтегровані середовища для конструювання і креслення;
 • MathCAD, MathLab - пакети прикладних програм для теоретичних досліджень і розрахунків;
 • Electronics WorkBench, MicroCAP, Accel EDA - інтегровані середовища для моделювання фотоприймальних і електронних пристроїв;
 • AVRStudio, MLab, AVRTool, UMPS - інтегровані середовища для розробки та тестування програмного забезпечення для мікро- контролерів;
 • Oslo, Опал, Призма, Zemax - пакети прикладних програм для розрахунків і оптимізації оптичних систем тощо.


У навчальному процесі також застосовані спеціально розроблені на кафедрі прикладні програми:
 • „Aber" - для автоматизованого проектування оптичних систем;
 • „Луч" - для абераційного аналізу оптичних систем;
 • „ВАРІО" - для габаритного розрахунку дво- та трикомпонентних лінзових, дзеркальних та дзеркально-лінзових оптичних панкратичних систем з оптичною компенсацією зсуву площини зображень;
 • „Конденсор" - для розрахунку одно-, дво- і трилінзових конденсорів;
 • „АСОК" - для абераційного синтезу одно-, дво- і трилінзових склеєних та несклеєних оптичних компонентів;
 • „Радіуси" - для знаходження стандартних значень радіусів сферичних поверхонь оптичних деталей;
 • „Теле" - для габаритного розрахунку телеоб'єктивів тощо.