SPIE Русский Українська English            VK     Facebook
 
Навчання - Бакалаври - Практика

Відповідно до «Державного стандарту освіти» обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є виробнича практика. Зміст практики визначається освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" передбачено навчальну та переддипломну практику.

Навчальна практика
Навчальна практика студентів кафедри ООЕП проходить після закінчення 3-го курсу (6-й семестр) протягом 21 дня. За час практики студенти мають змогу одержати первинний досвід роботи на підприємстві за профілем. Навчальна практика проводиться на підприємствах галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, проектних та наукових інститутах, комерційних технічних фірмах, що здійснюють монтаж та наладку мереж та устаткування.

Переддипломна практика
Преддипломна практика проходить на 4-му курсі (8-й семестр) протягом 21 дня і передбачає "включення" майбутніх спеціалістів у виробничий або науково-дослідний процес на базі піприємств. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності із темою дипломного проекту. За час практики студенти мають змогу одержати досвід роботи за фахом та зібрати матеріал за темою дипломного проекту. Підриємствами може бути промислове підприємство галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, медицини, безпеки, зв'язку або кафедри НТУУ КПІ.

Відповідно до зазначеного, кафедра заключає двосторонні договори з підприємствами, які і є базами виробничої практики.

Корисні матеріали

Сектор практики та сприяння працевлаштуванню випускників Департаменту навчальної роботи НТУУ КПІ