SPIE Русский Українська English            VK     Facebook
Навчання - Бакалаври - Практика

Відповідно до «Державного стандарту освіти» обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів є практична підготовка, найважливішою складовою якої є виробнича практика. Зміст практики визначається освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено переддипломну практику.

Переддипломна практика
Пeреддипломна практика проходить на 4-му курсі (8-й семестр) протягом 5-ти тижнів і передбачає "включення" майбутніх спеціалістів у виробничий або науково-дослідний процес на базі піприємств. Місце проходження переддипломної практики визначається у відповідності із темою дипломного проекту. За час практики студенти мають змогу одержати досвід роботи за фахом та зібрати матеріал за темою дипломного проекту. Підриємствами може бути промислове підприємство галузі приладобудівних, електроніки, радіоелектроніки, медицини, безпеки, зв'язку або кафедри НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського".

Відповідно до зазначеного, кафедра заключає двосторонні договори з підприємствами, які і є базами виробничої практики.

ПОТОЧНА ПРАКТИКА

Корисні матеріали

Сектор практики та сприяння працевлаштуванню випускників Департаменту навчальної роботи НТУУ КПІ