SPIE Русский Українська English            VK     Facebook
Абітурієнтам - Вступ - Магістратура
Етапи кампанії ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ДОКУМЕНТИ
  Автоматика та комп'ютерно-інтегровані системи
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
151 Комп'ютерно інтегровані системи та технології в приладобудуванні
 

Навчання на кафедрі "Комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних приладів" КПІ ім. Ігоря Сікорського є єдиною в Україні можливістю отримати ОДНОЧАСНО ДВА державні дипломи: українського учбового закладу найвищого рівня акредитації та французського університета у галузі прикладних оптичних технологій.

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

       КБ = 0,25xП1 + 0,75xП2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку до відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:        RA = 2RA + 2RT,
де: RA – академічна складова,RT – складова творчих досягнень.

За класифікацією 2016 року навчання за фахом "Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" кафедра "Комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних приладів" КПІ ім.Ігоря Сікорського проводить в межах галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" , спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології "

 • магістрів за освітньо-професійною програмою. Термін навчання 1 рік 4 місяці на базі освіти кваліфікаційного рівня "бакалавр",
 • магістрів за освітньо-науковою програмою. Термін навчання 1 рік 9 місяців на базі освіти кваліфікаційного рівня "бакалавр",
 • за державним замовленням з наступним працевлаштуванням, за контрактом та за державним довгостроковим кредитом.

   Для вступу обирайте :
  • ВНЗ - КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  • галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування" ,
  • спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології",
  • освітню програму "Kомп'ютерно інтегровані системи та технології в приладобудуванні"

  В останні роки оптичні та лазерні технології починають грати визначальну роль у найбільш перспективних секторах економіки - телекомунікаціях, обчислювальної техніки, медичному приладобудуванні та системах безпеки. У Сполучених Штатах, країнах Західної Європи, в Китаї, Росії оптико-електронна та лазерна техніка входить до трійкі критичних технологій, що визначають конкурентоспроможність та обороноздатність держави. Швидкий розвиток оптичних технологій у світі створює сприятливі умови для працевлаштування інженерів з оптико-електроніки та фотоніки за кордоном та в Україні.

  Якість вищої технічної освіти визначається місцем роботи та заробітною платою випускників. Згідно з статистичними даними, які наведені у збірнику Global Salary Report (Глобальний звіт про заробітну плату міжнародного товариства інженерів-оптиків SPIE), середня заробітна плата інженерів – оптиків становить 91 200 $/рік.

  Для порівняння середня заробітна плата розробників програмного забезпечення згідно звіту SAP Crystal Developer Salary Report складає 92 000 $/рік. Це означає, що інженери-оптики отримають майже таку ж саму заробітну платню, як програмісти.


  На кафедрі відкрито франко-українську магістерську програму з подвійним дипломом. НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського" за спеціалізацієй "Kомп'ютерно інтегровані oптико-електронні системи та технології" та Університету м.Ле-Манн за спеціальністю "Фізика. Фотоніка та оптичнa інженерія".
  Студенти-учасники програми отримують фінансову підтримку від посольства Франції в Україні.