SPIE Русский Українська English            VK
   

Хвильова оптика. Частина 2. Дифракція і поляризація світла: Підручник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані системи» спеціалізації «Комп'ютерно інтегровані оптико-електронні системи та технології» та спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Фотоніка та оптоінформатика» [Текст] / Автор : В. Г. Колобродов. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2018.–230 с.

Викладено основні відомості з оптики, що вивчаються у вищих навчальних закладах, і в повному вигляді розглянуто фізичний зміст таких оптичних явищ як скалярна теорія дифракції, оптична голографія, поляризація світла, оптично анізотропні середовища і розсіювання світла. Складні теоретичні положення оптичних явищ викладено в доступній формі для студентів технічних спеціальностей. Для практичного засвоєння теоретичного матеріалу значну увагу приділено прикладам розв’язання задач.

Завантажити...