SPIE Русский Українська English            VK
 


Розрахунок і конструювання оптичних приладів. Частина 2. «Габаритні розрахунки і конструювання оптичних вузлів і приладів» [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи та технології» спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи і технології»/ О. К. Кучеренко КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 23,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 194 с.

Розглянуто габаритні розрахунки оптичних схем приладів, побудованих на використанні телескопічної системи, а також систем мікроскопа та проекційної. Наведені приклади розрахунків. Розглянуті конструкції функціональних вузлів оптичних приладів. Надані рекомендації відносно переваг і недоліків різних варіантів конструкцій. Увага приділена методам компонування приладів, побудованих на типових оптичних схемах. Запропоновані методи захисту оптичних приладів від зовнішніх дій. Розглянуті правила оформлення креслень оптичних схем і елементів відповідно до вимог міжнародної системи стандартизації ISO.

Завантажити...