SPIE Русский Українська English

Програма подвійного диплома


НТУУ «КПІ» має успішний досвіт впровадження міжнародних магістерських програм з подвійним дипломом за напрямками хімія, обчислювальна техніка, економіка з Університетом м.Ле Ман з 2008 р. та за напрямками машинобудування з Університетом м. Магдебург та мікроелектроніка з Університетом м. Дрезден.

Зустріч ректора НТУУ КПІ Згуровського М.З. та Надзвичайного і	Повноважного Посла Французької Республіки в Україні п.Жака Фора

З 2011 року на базі кафедри оптичних та оптико-електронних приладів з боку НТУУ «КПІ» та фізичного факультету з боку університету м. Ле Ман започатковано магістерську програму з оптичної інженерії та фотоніки.

Метою цієї програми є підвищення якості вищої освіти, що надається в НТУУ «КПІ» та Universite du Maine, підвищення рівня мобільності студентів та викладачів, ініціалізація спільних наукових проектів у галузі оптичної інженерії та фотоніки та розширення наукового та культурного обміну між Францією та Україною, підключення до європейських міждержавних наукових програм у галузі оптики та фотоніки.
Програма підтримується академічною установою Франції CNRS та посольством Франції в Україні.

Спільна програма підготовки з престижним французьким університетом надає студентам можливість навчатися у Франції протягом двох років і отримати український державний диплом та диплом магістра європейського зразка.

У магістерській програмі можуть брати участь випускники українських вищих учбових закладів, які мають диплом бакалавра за напрямком 6.05004 «Оптотехніка» та випускники французьких університетів, які мають диплом бакалавра за спеціальностями, які пов’язані з фізикою та оптичною інженерією. Зарахування громадян України на магістерську програму здійснюється згідно правил вступу до магістратури НТУУ «КПІ», включаючи процедуру оцінювання рейтингів вступників за середньо-зваженим балом диплома бакалавра, екзаменаційною оцінкою зі спеціальності та іноземної мови та показників творчих досягнень.
Обов’язковою умовою вступу до програми є наявність сертифіката володіння французькою мовою, який необхідний для навчання в університетах Франції.

Студенти-учасники програми будуть отримувати фінансову підтримку від посольства Франції в Україні. Студентам надаються місця в гуртожитку, а тому, хто буде вчитися найкраще, - навіть стипендія у розмірі від 150 до 670 євро. Необхідно оплачувати за гуртожиток, за безпеку, за страховку. Навчання в університеті м. Ле Ман безкоштовне.

План прийому на перший курс магістерської програми складає 5 українських та 5 французьких студентів.

У 2011 році участь в програмі вибороли студенти Голюк І., Ковальов В., Олексюк С., Поздняков Д., Власенко Ю.
У 2012 році участь в програмі виборов студент Фесенко А.
У 2013 році участь в програмі вибороли студенти Лисак П., Костирко І., Нгуен К.
У 2014 році участь в програмі вибороли студенти Кияниця А., Макаренко Я., Соловей О.
У 2016 році участь в програмі вибороли студенти Банделюк О., Гусєв А.

Детальніше ...

Університет знаходиться у старій частині міста Ле Ман, колишнього «Сіте Плантагенет», – одного з найбільших середньовічних міст Європи, що розташовано у 50 хвилинах від Парижу. Universite du Maine заснований у 1977 році. В університеті навчається біля 8700 студентів більше ніж за 50 напрямками права, економіки, менеджменту, мистецтва, філології, науки та технології.
Університетське містечко сполучається з містом прямим трамвайним маршрутом з часом поїздки до 20хвилин.

Один з найбільших факультетів Universite du Maine – факультет науки і технології – пропонує широкий спектр програм, затверджених Міністерством освіти Франції. З них більше 10 програм професійної магістратури (Master Professionnel), кожна з яких відповідає сучасним вимогам ринку праці.
 • більше 2300 студентів
 • 750 випускників на рік
 • 140 викладачів
 • 30 дослідників
 • більше 22 000 м2 учбових та наукових приміщень
 • 11 наукових колективів, в тому числі 6 лабораторій CNRS
 • тісний взаємозв'язок з міжнародними інженерними організаціями (Ensim, ESGT, ISMANS, ISPA).
 • індивідуальний підхід до студентів: підтримка, наставництво.
 • Університетська бібліотека розташована в кампусі поруч з корпусом факультету природничих наук і технології. На площі 5000м? розміщується значна кількість робіт, є можливість міжбібліотечного обміну.
  На першому поверсі є зали ПК з доступом до інтернет, WiFi термінали розташовані в різних частинах бібліотеки для надання доступу до бездротового інтернету для користувачів ноутбуків. Крім того, університетська бібліотека має зручні зони відпочинку, конференц-зали для роботи в групах для студентів, викладачів і звичайних читачів.

  Навчальна програма магістерської підготовки складається з чотирьох семестрів та виконується на протязі двох років. Перший та другий роки містять по 2 семестри кожний. Програма для українських студентів включає вивчення дисциплін спеціальності 8.05100405 «Оптико-електронне приладобудування», 8.05100403 «Фотоніка та опт інформатика», які зараховуються як відповідні дисципліни на фізичному відділенні факультету науки та техніки Universite du Maine. Оцінювання знань проводиться виключно за європейською системою ECTS. Після першого року навчання студенти повинні пройти двомісячне стажування в лабораторіях Universite du Maine. Після другого року навчання вони повинні пройти переддипломну практику в Universite du Maine або на французьких підприємствах, вивчити дисципліни, які необхідні для отримання французького диплому, але не входять в навчальну програму в НТУУ «КПІ», та здати відповідні екзамени. Після цього вони повинні підготувати магістерську дисертацію на англійській або французькій мові та захистити її в Universite du Maine. Після повернення вони повинні підготувати та захистити магістерську дисертацію відповідно до вимог НТУУ «КПІ». Кожний студент після успішного закінчення магістерської програми отримує український диплом магістра за спеціальністю 8.05100405 «Оптико-електронне приладобудування» або 8.05100403 «Фотоніка та оптоінформатика»та французький диплом магістра з фізики за спеціальністю «Оптична Інженерія та Фотоніка».

  Напрями досліджень:

  • Інтерферометрія та оптика спеклів
  • Оптична голографія
  • Взаємодія випромінення з речовиною
  • Pефлектометрія та оптична спектрометрія
  • Обробка зображеня
  • Мікроскопія
  • Акустооптика
  Семестр 1
  НТУУ «КПІ» Університет м. Ман ECTS COEF
  PHY1-001 Квантова та нелінійна оптика Physique Quantique 1 1
  PHY1-002 Дифракційна теорія оптичних систем Optique 1 1
  PHY1-003 Ondes et propagation 1 1
  PHY1-01 Оптичні властивості матеріалів Proprietes physiques des materiaux et symetrie 2 2
  PHY1-02 Physique du solide : electrons et semi-conducteurs 3 3
  PHY1-03 Квантова та нелінійна оптика Physique statistique I 3 3
  PHY1-04 Mecanique Quantique I 3 3
  PHY1-05 Оптичні властивості матеріалів Cristallographie – Rayonnements (X, Neutrons,..) 3 3
  PHY1-06 Математичні методи оптимізації Mathematiques 2 2
  PHY1-07 Математичне моделювання систем і процесів Methodes numeriques pour la physique 2 2
  PHY1-08 Travaux pratiques : physique et methodes numeriques 2 2
  PHY1-09 Прийом та обробка сигналів в ОЕП Traitement du signal I 3 3
  PHY1-10 Electronique numerique 2 2
  PHY1-11 Іноземна мова Anglais 2 2

  Семестр 2
  НТУУ «КПІ» Університет м. Ман ECTS COEF
  PHY1-12 Оптичні властивості матеріалів Physique du solide : phonons 2 2
  PHY1-14 Magnetisme 3 3
  PHY1-15 Квантова та нелінійна оптика Physique statistique II 2 2
  PHY1-16 Mecanique quantique II 3 3
  PHY1-17 Проектування оптичних систем Optique instrumentale 3 3
  PHY1-18 Прийом та обробка сигналів в ОЕП Traitement du signal II 2 2
  PHY1-19 Проектування оптико-електронних приладів Acquisition de donnees – banc de tests 2 2
  PHY1-20 Курсова робота Projet tuteure 2 2
  PHY1-21 Іноземна мова Anglais 2 2
  PHY1-24 Проектування оптико-електронних приладів Methodes spectroscopiques 2 2
  PHY1-25 Квантова та нелінійна оптика Introduction a l'Optique Non Lineaire 3 3
  PHY1-26 Оптичні властивості матеріалів Optique anisotrope et optoelectronique 3 3

  Семестр 3
  НТУУ «КПІ» Університет м. Ман ECTS COEF
  PHY2-01 Проводиться в університеті м.Ман Physique du solide et des surfaces 2 2
  PHY2-09 Проводиться в університеті м.Ман Microtechnologies - Microsystemes 2 2
  PHY2-10 Проводиться в університеті м.Ман Optoacoustique 2 2
  PHY2-11 Медичні оптичні та оптико-електронні прилади Microscopies lineaires 2 2
  PHY2-13 Телевізійні та тепловізійні ОЕП Imagerie thermique active 2 2
  PHY2-14 Реєстрація та відображення інформації Holographie et interferometrie de Speckle 2 2
  PHY2-19 Волоконна та інтегральна оптика Optique guidee (integree + fibres optiques) 2 2
  PHY2-20 Прийом та обробка сигналів в ОЕП Traitement numerique des images 2 2
  PHY2-21 Медичні оптичні та оптико-електронні прилади Microscopies non lineaires (Raman, multiphotonique, …) 2 2
  PHY2-22 Проводиться в університеті м.Ман Photonique moleculaire 1 1
  PHY2-23 Проектування оптико-електронних приладів Polarimetrie - Ellipsometrie 2 2
  PHY2-24 Волоконна та інтегральна оптика Capteurs optiques 2 2
  PHY2-25 Прийом та обробка сигналів в ОЕП Traitement du signal approfondi 2 2
  PHY2-40 Основи сталого розвитку суспільства Gestion de projets / des entreprises 1 1
  PHY2-41 Патентознавство та авторське право Droit du travail 1 1
  PHY2-42 Основи САКР оптико-електронного прилодобудування Demarche Qualite / Normes 1 1
  PHY2-43 Іноземна мова Preparation TOEIC 2 2

  Семестр 4
  НТУУ «КПІ» Університет м. Ман ECTS COEF
  PHY2-50 Переддипломна практика в університетських та промислових лабораторіях Stage en Laboratoire academique ou industriel 30 30

   

  Відповідальним за франко-українську магістерську програму від НТУУ «КПІ» є д.т.н., професор кафедри оптичних та оптико-електронних приладів Боровицький В. М.

   Адреса почтова: пр. Перемоги 37, м. Київ 03056, Україна
  Тел./факс : (+380-44) 454- 94-77 / (+380-44) 406-85-00
  е-mail : info@ooep.kpi.ua

  Відповідальним за франко-українську магістерську програму від Унііверситету Ле Ман є проф. Ж.М. Брето.

  Address: U.F.R. Sciences et Techniques Laboratoire de Physique de l’Etat Condense -UMR-CNRS 6087
  Institut de Recherche en Ingenierie Moleculaire et Materiaux Fonctionnels FR - CNRS 2575,
  Universite du Maine– Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9 France
  e-mail : breteau@univ-lemans.fr

  Натисніть для перегліду Натисніть для перегліду Натисніть для перегліду
  Презентація результатів досліджень Фесенко А. Студенти учасники програми 2012 року В науковій лабораторії
  Натисніть для перегліду Натисніть для перегліду Натисніть для перегліду
  Презентація дипломної роботи Макаренко Я Дослідницький стенд для виконання дипломної роботи Студенти під час проведення досліджень