SPIE Русский Українська English
 

Науково Дослідна Лабораторія "Промінь".
Науковий керівник професор, д.т.н. Колобродов В.Г., завідувач доцент к.т.н. Микитенко В.І.

  Наукові задачі:
 • теоретико-розрахунковий фундамент проектування оптичних і оптикоелектронних систем наведення з підвищеною надійностю, точностю та покращеною функціональністю,
 • дослідження формування сигналу в системі "об'єкт - фон", проходження сигналу в атмосфері на похилих та горизонтальних трасах, перетворення оптичного сигналу, просторової розгортки оптичного сигналу, перетворення сигналу в оптичній фокусуючій системі, перетворення оптичного сигналу в електронний, обробку електронного сигналу в аналогових і цифрових блоках, перетворення електронного сигналу в оптичний на моніторі, візуального сприйняття тепловізійного сигналу,
 • дослідження зорової системи оператора,
 • розробка теоретичних засад створення багатоканальних оптикоелектронних систем,
 • теоретичне та методичне забезпечення аналізу і синтезу оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС) видимого та інфрачервоного (ІЧ) діапазонів спектру.


  Основні наукові результати
 1. Pозроблені методики аналізу і порівняльної оцінки різних типів систем наведення.
 2. Розроблена модель зорової системи оператора і його психомоторних реакцій як складової частини комплексу "носій - система наведення - оператор".
 3. Poзроблена загальна математична модель комплексу "носій - система наведення - оператор".
 4. Pозроблені розрахункові методики проектування оптичних систем наведення.
 5. Pозроблені інженерні методики розрахунків основних характеристик ТС.
 6. Pозроблені методики і технічні засоби, які дозволяють вимірювати функції передачі сигналу, зонної характеристики, інтегральної чутливості БК ОЕС, відносної спектральної чутливості, функції передачі модуляції.
 7. Pозроблено фізико-математичну модель перетворення інформації в просторових і енергетичних координатах системою "об'єкт - фон - атмосфера - ОЕСС - спостерігач" при виконанні типових оглядових завдань і видимій та ІЧ областях спектру.
 8. Pозроблені механізми взаємного узгодження просторово-частотних характеристик МПВ і матричних дисплеїв з особливостями зорового сприйняття зображень людиною.
 9. Pозроблена шарова математична модель атмосфери.
 10. Pозроблені алгоритми обробки зображень в МІ ОЕС для підвищення просторової роздільної здатності в умовах вібрацій.
 11. Захищено дисертації:
  Сенаторов М.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Підвищення ефективності пріцільних систем стрілецького озброєння";
  Русняк І.М. дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Телевізійна система автоматичного супроводження";
  Гаврилюк А.І., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Збільшення максимальної дальності розпізнавання в оглядових телевізійних системах";
  Овечкін В.С., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Максимальна дальність розпізнавання тепловізійних систем";
  Тягур В.М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Оптичні системи космічних багато спектральних сканерів дистанційного зондування Землі".


  Bпровадження pезультатiв робіт.
  Результати робіт знайшли своє впровадження в науково-дослідних, проектних та виробничих приладобудівних організаціях України, які займаються створенням оптично-електронних приладів видимого та інфрачервоного діапазонів спектру різного призначення:
 • КП ЦКБ і завод "Арсенал",
 • КП НДІ "Квант",
 • НПК "Прогрес" (м. Ніжин),
 • НПК "Фотоприлад" (м. Черкаси),
 • ЦКБ "Південне" (м.Дніпропетровськ),
 • КП ДНДП "Конекс" (м.Львів).


  Наукова та науково-дослідна робота виконувалась та ведеться в рамках проектів, постанов і НДР з бюджетним фінансуванням:
 • НДР "Розробка концепції побудови сучасних оптикоелектронних систем наведення "
  Детальніше ...
 • НДР "Розробка теоретичних основ проектування тепловізорів різного призначення"
  Детальніше ...
 • НДР "Теоретичне обгрунтування принципів створення багатоканальних оптикоелектроних систем"
  Детальніше ...
 • НДР "Методи підвищення якості зображень в матричних іконічних оптико-електронних системах"
  Детальніше ...
 • НДР "Теоретичне обгрунтування та дослідження оптико-електронних систем спостереження"
  Детальніше ...
 • НДР "Покращення функціонально-тактичних характеристик наземних оптико-електронних систем спостереження і наведення"
  Детальніше ...