!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//Dtd HTML 4.01 transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів НТУУ "КПІ"
 
 
SPIE Русский Українська English
 


Науковий напрям: аберометрія ока та кератотопографія рогівки.

Наукові задачі:

Обгрунтування принципів роботи, розробка систем та конструкцій, створення математичного забезпечення та комп'ютерних програм для приладів:
Очні аберометри - прилади для вимірювання хвильової аберації та відтворення параметрів та характеристик абераційних вад оптичної системи ока людини.
Кератотопографери - прилади для вимірювання параметрів геометричної форми передньої поверхні рогівки.
Прилади для пошуку та фіксації положення візуальної осі ока та осі симетрії передньої поверхні рогівки в площині зіниці.



Cклад наукового колективу:
Докторів технічних наук - 1
Кандидатів технічних наук - 2
Аспірантів - 2

Основні наукові результати
 • Розроблено рейтресинговий метод одноосьової аберометрії ока людини.
 • Розроблено метод багатоосьової (багаторакурсної) аберометрії ока.
 • Участь у розробці системи, конструкції, математичного та програмного забезпечення для аберометра Tracey VFA (Tracey Technologies, Houston, Texas, USA).
 • Захищено дисертації:
  Сокуренко В.М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Об'єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока", 2000р.
  Чиж І.Г., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук "Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресінга", 2006р.
 • Складено учбовий посібник з грифом Міністерства освіти і науки України: Сокуренко В.М. Тимчик Г.С, Чиж І.Г. "Око людини і офтальмологічні прилади", 250 стр., 2009р.

Опубліковано статті та патенти:
Аберометрія оптичної системи ока людини: моногр. / І.Г. Чиж,Г.С. Тимчик, Т.О. Шиша–К.:НТУУ «КПІ», 2013. – 292 с.
Горгиладзе Т.У., Чиж И.Г., Рудковская О.Д., Боровицкий В.Н. Исследование возможности увеличения кажущейся аккомодации
артифакического глаза путем формирования его фокусной области // Офтальмологический журнал. 1994 . №5 . C.285- 291.
Molebny V. V., Pallikaris I.G., Chyzh I.G., Naoumidis L. P., Sokurenko V. M. Retina ray-tracing technique for eye-refraction mapping // Proc. of SPIE. 1997. Vol. 2971. P. 175-183.
Molebny V. V., Pallikaris I.G., Chyzh I.G., Naoumidis L. P., Sokurenko V. M. Phase-transparency model of an eye optical system // Proc. of SPIE. 1997. Vol. 3192. - P. 233-242.
Molebny V. V., Pallikaris I.G., Chyzh I.G., Naoumidis L. P., Sokurenko V. M. Eye aberrations analysis with Zernike polynomials // Proc. of SPIE. 1998. Vol. 3246. P. 228-237.
Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Однопроменевий метод вимірю-вання локального розподілу аберацій ока // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 1998. №4. C. 130-135.
V. Molebny,I.Pallikaris, Chyzh I.G., S. Panapogoulou,V. Sokurenko. Eye refraction distribution: studies with Tracey-1 // Physiological Optics. Topical Meetings Digest Series. 1999. Vol. 23, P. 51-52.
Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Модель оптичної системи ока на базі фазових транспарантів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 1999. №4. C. 127 130. Chyzh I.G., Sokurenko V. M. Osipova I.Y. Influence of eye micromotions on spatially resolved refractometry // Proc. of SPIE. Vol 4156. P. 346-354.
Chyzh I.G. SokurenkoV.M. Accuracy of modal wavefront estimation from eye transverse aberration measurements // Proc. of SPIE. Vol. 4156. P. 338-345.
Chyzh I.G., Osipova I.Y. Eye micromotions influence on an error of Zernike coefficients reconstruction in the one-ray refractometry of an eye // Proc. of SPIE. Vol. 4425.
Чиж И.Г., Сокуренко В.М. Методы измерения рефракции глаза с пространственным разрешением по зрачку // Оптический журнал. - 2001. - Том 68. - № 3. - С.19 -25.
Чиж І.Г. Осіпова І.Ю. Вплив зворотного проходження світла в оптичній системі ока на точність визначення параметрів його аметропії та астигматизму // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. -2002 . - №1(3) . - C. 95-100.
Вимірювач абераційної рефракції ока: Патент 46833, Україна, МКВ А61В3/00 / Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Pallikaris I., Naoumidis L.; Заявлено 07.10.1998; Опубл. 17.06.2002, Бюл. № 6.
Вимірювач рефракції ока з просторовим розрізненням : Патент 47531, Україна , МКВ А61В3/00 /Чиж І.Г., Сокуренко В.М.; Заявлено 17.02.2000; Опубл. 15.07.2002, Бюл. № 7.
Рефрактометр з просторовим розділенням: Патент 54570, Україна, МКВ А61В3/00 / Чиж І.Г., Сокуренко В.М.; Заявлено 29.06.2000; Опубл. 17.03.2003, Бюл. № 3.
Патент 6.932.475. B2, США, МКВ А61В 3/10. Device for measuring aberration refraction of the eye / Молебний В.В.,Чиж І.Г., Сокуренко В.М. , Pallikaris I., Naoumidis L. ,Wakil Y. - Prior Publication Data US 2003/0011745 A1 Jan. 16, 2003. Date of Patent: Aug. 23, 2005.
В. Г. Колобродов, В. М. Сокуренко, I. Г. Чиж. Рефрактометрія ока з просторовим розділенням // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. - 2000. - №12.- С. 128-135.
Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Розрахунок первинних аберацій ока за допомогою поліномів Церніке // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2000. №1. C. 85-88.
Сокуренко В.М. Об'єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. - Киів: НТУУ "КПІ", 2000. - 181 с.
Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Визначення просторового розподілу рефракції ока за результатами вимірювань його поперечних аберацій // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2000. - №3. - С. 105 -109.
Колобродов В.Г., Сокуренко В.М., Чиж І.Г. Похибки відновлення хвильової аберації та параметрів вад зору в просторово роздільний рефрактометрії ока // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту.- 2000.- №15.- C.108-115.
Чиж І.Г., Осіпова І.Ю. Вплив мікрорухів ока на похибки відновлення характеристик вад зору методом однопроменевої просторово роздільної рефрактометрії // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2001. №1. C. 73-80.
Чиж І.Г., Осіпова І.Ю. Вплив флуктуацій акомодаційного стану ока на похибки відтворення його абераційних характеристик // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2001. №2. C.113-120.
Чиж І.Г. Глобальна апроксимація абераційної функції оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2001. №4. C.127-135.
Чиж І.Г. Визначення величини аметропії за допомогою функції хвильової аберації оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2002. №2. C. 100-106.
Чиж І.Г. Астигматизм оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2002. № 3. C. 96-104.
Чиж І.Г. Монохроматичні аберації оптичної системи ока // Наукові вісті НТУУ "КПІ". 2002. №1. С. 98-110.
Молебний В.В., Чиж І.Г., Сокуренко В.М. Рейтрсингові методи вимірювання рефракційних похибок вад зору // Вісник національного технічного університету України "КПІ". Приладобудування . 2002. №24. C.134-137.
Чиж І.Г., Осіпова І.Ю. Вплив апертури фотоприймального каналу на похибки відтворення коефіцієнтів Церніке у методі однопроменевої рефрактометрії ока // Вісник національного технічного університету України "КПІ". Приладобудування . 2002. №24. C.143-148.
Чиж І.Г. Сокуренко В.М. Афончина Н.Б. Оптимізаційний метод вимірю-вання координат світлової плями на сітківці ока // Вісник національного технічного університету України "КПІ", Приладобудування . 2003. № 25. C. 137-143.
Чиж І.Г., Афончина Н.Б. Визначення абераційної рефракції ока методом рейтресінгу // Вісник національного технічного університету України"КПІ". Приладобудування. 2003. № 26. C. 123-131.
Чиж І.Г. Визначення модуляційної передавальної функції оптичної системи за допомогою радіусів других гаусових мометів від функції розсіювання точки Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2004. №4. С. 127-137.
Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Афончина Н.Б. Експериментальне дослідження похибок вимірювання аметропії та астигматизму методом рейтресінгу // Вісник національного технічного університету України"КПІ"/ Приладобудування . 2004. №27. С. 150-157.
Чиж І.Г. Визначення просторово-роздільної здатності і глибини фокусної області оптичної системи ока через радіуси других гаусових моментів від функції розсіювання точки Наукові вісті НТУУ "КПІ" . 2005. №1. С.77-88.
Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Афончина Н.Б. Експериментальне дослідження розташування в площині зіниці характерних точок ока // Вісник національного технічного університету України"КПІ". Приладобудування. 2005. № 28. С. 131-137.
Чиж І.Г., Сокуренко В.М., Бараненко І.В. Експериментальне дослідження методу послідовної рогівкової топографії // Вісник НТУУ"КПІ". Серія "Приладобудування". - 2006. - Вип.31. - С.138.
Чиж І. Г., Афончина Н.Б., Шиша Т.О. Модель оптичної системи ока для тестування і сертифікації офтальмологічних аберометрів // Вісник НТУУ"КПІ". Серія "Приладобудування". - 2007. - Вип.33. - С.153-158.
Чиж І.Г., Шиша Т.О. Вплив конструктивних параметрів абератора на точність відтворення функції хвильової аберації // Вісник НТУУ"КПІ". Серія "Приладобудування". - 2007. - Вип.34.
Чиж І.Г., Шиша Т.О. Абератор оптичної системи ока для тестування офтальмологічних аберометрів // Рішення від 03.09.2007р про видачу деклараційного патента на корисну модель за заявкою u200708629
Сокуренко В.М., Неділюк Д.С. Відновлення складних рогівкових поверхонь в точковому топографері // Вісник НТУУ "КПІ" Серія Приладобудування, - 2008, вип..36, с.35-41

Участь у конференціях:

 • Ophthalmic Technologies VII, Сан Хосе, США, лютий, 1997 р.
 • Lasers in Ophthalmology V, Санремо, Італія, вересень, 1997 р.
 • Ophthalmic Technologies VIII, Сан Хосе, США, січень, 1998 р.
 • Physiological Optics , Вроцлав, Польща, вересень, 1999 р.
 • AeroSense , Київ, Україна, жовтень. 1999 р.
 • Lasers in Ophthalmology, Амстердам, Нідерланди, липень, 2000 р.
 • Photonics-ODS 2000, Вінниця, Україна, жовтень, 2000 р.
 • Optoelectronic Information-Energy Technologies, Вінниця, Україна, квіт., 2001 р.
 • Приладобудування -2002, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2002 р.
 • Приладобудування -2003, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2003 р.
 • Приладобудування -2004, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2004 р.
 • Приладобудування -2005, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2005 р.
 • Приладобудування -2006, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2006 р.
 • V Міжнародна конференція молодих вчених та спеціалістів "Оптика 2007", м. Санкт-Петербург, Росія, 15 - 19 жовтня, 2007
 • Міжнародна конференція "Wavefront Presbyopic Corrections", м. Сан Франциско, США, 14-17 лютого, 2008
 • Приладобудування -2007, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2007 р.
 • 3-й Международный Радиоэлектронный форум "Прикладная радиоэлектроникаСостояние и перспективы развития" МРФ-2008.г. Харьков, Украина, 22-24 октября, 2008
 • Приладобудування -2008, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2008 р.
 • Приладобудування -2009, Стан і перспективи. Київ, Україна, квіт., 2009 р.
 • I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Наука та суспільство на грані тисячоліть", квіт., 2009
 • Седьмая международная научно-практическая конференция "Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности" Санкт-Петербург, Россия, апр. 2009г.
Наукова та науково-дослідна робота виконувалась та ведеться в рамках проектів, постанов і НДР з бюджетним фінансуванням:
Проект № 418 науково-технологічного центру України на фінансування Канади і Швеції.  
Міжнародний проект INTAS № 94-3161.  
Постанова № 296 від 04.12.2002 р. Президії НАН України, присвячена перспективам розвитку лазерних методів досліджень ока.  
НДР №2430/1 (2000-2002р.) "Розробка та теоретичне обґрунтування просторово-роздільної рефрактометрії ока людини".  
НДР №2639ф (2003-2005р.) "Теоретичне обґрунтування аберометрії-офтальмокератометрії ока людини для діагностики та лікування вад зору".  
НДР №2940п (2006-2008р.) "Розробка офтальмологічного аберометра з кератотопографією для діагностики вад зору та експериментальне дослідження макетного зразка". Детальніше...
НДР №2274п (2009-2010р.) "Офтальмологічний рефрактометр для трансплантації штучних абераційних кришталиків та підбору абераційних контактних лінз" Детальніше...