SPIE Русский Українська English

Хвильова оптика

Хвильова оптика. Частина 1. Електромагнітна теорія світла та інтерференція: Підручник/Уклад.: В.Г. Колобродов. –К.:НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017.–208 с. Детальніше
Хвильова оптика. Частина 2. Дифракція і поляризація світла: Підручник/Автор: В.Г. Колобродов. –К.:НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2018.–240 с. Детальніше

Телевізійні та тепловізійні ОЕП

Колобродов В.Г., Шустер Н. Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування): Підручник.-К.:"Тираж"-1999-340с Детальніше
Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних та телевізійних систем спостереження: Підручник.-К.:НТУУ"КПІ",-2007-364с. Детальніше

Розрахунок і конструювання оптичних приладів

Кучеренко, О. К. Розрахунок і конструювання оптичних приладів [Електронний ресурс] : навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. Детальніше
Розрахунок і конструювання оптичних приладів [Електронний ресурс]: навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 155 с. Детальніше

Основи конструювання приладів

Міхеєнко Л.А., Мамута М.С. Основи конструювання приладів: Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 202с. Детальніше

Оптичні вимірювання

Міхеєнко Л.А., Мамута М.С. Оптичні вимірювання: Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 190с. Детальніше
Міхеєнко Л.А. Учбовий посібник з дисципліни "Оптичні вимірювання". Частина 1. Метрологічна обробка результатів вимірювання. -К.:каф. ООЕП,2009 - 39с Завантажити
Міхеєнко Л.А. Учбовий посібник з дисципліни «Оптичні вимірювання». Частина ІI. Геометричні вимірювання. Завантажити
Міхеєнко Л.А. Учбовий посібник з дисципліни «Оптичні вимірювання». Частина ІІI. Хвильові вимірювання. Завантажити
Міхеєнко Л.А. Навчальний посібник з дисципліни: «Оптичні вимірювання» частина IV: Радіометричні вимірювання — Київ, 2011. —120с. Завантажити

Медичні оптичні прилади

В. М. Сокуренко, Г. С. Тимчик, І. Г. Чиж Око людини та офтальмологічні прилади: навч. посіб.– К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 264 с. Детальніше

Дифракційна теорія опичних систем

Колобродов В.Г., Тимчмк Г.С. Дифракційна теорія оптичних систем: Підручник.-К.:НТУУ"КПІ",2011-140с. АНОТАЦІЯ Детальніше

Основи САКР ОЕП

Кравченко І.В., Микитенко В.І. Розробка конструкторської документації в середовищі AutoCAD Mechanical: Навч. посіб. К.НТУУ "КПІ":2016.-293с - ISBN 978-966-8777-25-7 Детальніше

Волоконна та інтегральна оптика

Кучеренко, О. К. Волоконна і інтегральна оптика [Електронний ресурс] : навчальний посібник . – Київ : НТУУ «КПІ», 2012 Детальніше
Кучеренко, О. К. Волоконна та інтегральна оптика [Електронний ресурс] : навчальний посібник . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 216 с. Детальніше

Моделювання інформаційно-вимірювальних систем

Кравченко І.В. Моделювання інформаційно-вимірювальних систем: Конспект лекцій. (електронне видання). К.:КПІ,2017.-79с Завантажити

Інформаційні технології

Кравченко І.В., Микитенко В.І. Інформаційні технології. Системи комп'ютерної математики: Навч. посіб. К.НТУУ "КПІ":2018.-243с Детальніше